Record details

Title
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
Author
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 232-238
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Minerals of the lead (native lead, galena and anglesite) from fairing dump mine Kateřina in Radvanice
    Rozsah: 7 s.
Keyword
    Anglesit
    Dolu
    Galenit
    Hořícího
    Kateřina
    Minerály
    Odvalu
    Olova
    Olovo
    Radvanicích
    Ryzí
    Trutnova
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012