Record details

Title
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Blanka Šreinová, Anna Langrová, Martin Šťastný
Other titles
    Minerals of the porcellanite from Čeřovka hill near Jičín and Kunětická hora near Pardubice
Author
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 241-249
Year
    2000
Notes
    4 obr., 7 fot., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    artefakty
    asociace minerální
    česká křídová pánev
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    oxidy
    porcelanit
    silikáty
Geographical name
    Čeřovka
    ČR-Čechy
    Kunětická hora
Keyword
    Čeřovka
    Hory
    Jičína
    Kunětické
    Minerály
    Pardubic
    Porcelanitů
    Vrchu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012