Record details

Title
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
Other titles
    Minerals of the ore from Příchovice uranium deposit (North Bohemia)
Author
    Kopecký, Stanislav
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    uranium deposit, uraninite, coffinite(?), clausthalite, gangue minerals, Czech Republic
Keyword
    Ložiska
    Minerály
    Příchovice
    Rudnině
    Tanvaldu
    Uranového
Abstract (in czech)
   Uranová ruda pochází z reliktu haldy u zasypaného ústí bývalého uranového dolu. Jedná se o křemen-karbonátovou žilovinu s uraninitem, coffinitem a malými zrnky clausthalitu a chalkopyritu. Karbonát je představován směsí kalcitu a dolomitu. Clausthalit je třetím známým nálezem selenidů na uranových ložiskách v Krkonoších.
Abstract (in english)
   Minerals of the ore from Příchovice uranium deposit (North Bohemia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014