Record details

Title
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 179-182
Year
    2002
Notes
    3 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    asociace minerální
    calkinsit
    cér
    flyš
    hydrotermální podmínky
    karbon-spodní
    karbonáty
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rabdofán
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
    Oderské vrchy
Keyword
    Hydrotermálních
    Jeseníku
    Kulmu
    Minerály
    Nízkého
    Oderských
    Vrchů
    Vzácných
    Zemin
    žilách
Abstract (in english)
   Hydrothermal veins composed mainly of quartz and/or carbonate (calcite, dolomite-ankerite) cross-cut Variscan flysch sequences in the Moravo-Silesian zone at the eastern boundary of the Bohemian Massif. Small grains of rhabdophane-(Ce), monazite-(Ce) and probable calkinsite-(Ce) rarely present in these veins. EPMA results are given for mentioned minerals
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012