Record details

Title
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
Statement of responsibility
    Jiří Pacl
Other titles
    History and possibilities of the hydrological research in small catchments in Slovakia
Author
    Pacl, Jiří
Language
    slovensky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    s. 83-95
Year
    2006
Notes
    5 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    archiv
    historie
    hydrologie
    malé povodí
    mezinárodní spolupráce
    monitoring
    odtok
    povodí experimentální
    povodí reprezentativní
    regionalizace
    vodní režim
    zpracování dat
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Hydrologického
    Malých
    Minulosť
    Možnosti
    Povodiach
    Slovensku
    Výskumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012