Record details

Title
    Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Other titles
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)