Record details

Title
    Mladá maarová struktura na Podbořansku
Other titles
    Young maar structure in Podbořany area
Author
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    maar, Doupovské hory Mts., volcanic complex, pleistocene
Keyword
    Maarová
    Mladá
    Podbořansku
    Struktura
Abstract (in czech)
   V blízkém okolí Podbořan byla zjištěna nápadná kruhová prohlubeň s mírným valem, v jejímž okolí se nacházejí fragmenty vypálených jílovců, kusy prokřemenělých dřev a fragmenty porézní bazaltické horniny. Tyto nálezy vedou k předběžné interpretaci této struktury jako maaru.
Abstract (in english)
   Young maar structure in Podbořany area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014