Record details

Title
    Modal composition of siliciclastic sediments and its impact on their spectral gamma-ray record: application in provenance analysis and stratigraphy
Other titles
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu