Record details

Title
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
Other titles
    Modal composition and gamma-ray spectrometry of sandstones of the Moravice Formation: implications for provenance studies of the Culm facies siliciclastics
Author
    Bábek, Ondřej
    Lehotský, Tomáš
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. roč. X, č. 1
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    foreland basin
    gamma-ray spectrometry
    Gazzi-Dickinson method
    Moravo-Silesian Culm basin
    sandstone provenance
Keyword
    Důsledky
    Facie
    Gamaspektrometrie
    Kulmské
    Modální
    Moravického
    Provenienční
    Psamitů
    Sedimentů
    Složení
    Souvrství
    Studie
Abstract (in czech)
   Většina provenienčních studií založených na Gazzi-Dickinsonově metodě modální analýzy detritu ukazuje, že flyšová siliciklastika Nízkého Jeseníku (spodní visé až nejspodnější namur)odpovídají poli recyklovaného orogenu s přechody do pole magmatického oblouku. Zde předložená provenienční studie odhaluje zřetelný trend ve složení psamitů moravického souvrství.
Abstract (in english)
   Most provenance studies based on the Gazzi-Dickinson method of detrital mode analysis indicate that the flysch siliciclastics of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Viséan to lowermost Namurian) have recycled orogen to dissected-arc provenance, but distinct stratigraphic shifts in sandstone composition were traced between individual formations. This provenance study reveals a distinct stratigraphic trend in sandstone composition in one of the flysch formations in the Nízký Jeseník Mts., the Moravice Formation of Upper Viséan age.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012