Record details

Title
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
Statement of responsibility
    František Buzek, Renáta Kadlecová, Miroslav Kněžek
Author
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renáta, 1961-
    Kněžek, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Applied geochemistry
Vol./nr.
    Vol. 21, no. 4
Pages
    p. 656-674
Year
    2006
Notes
    3 obr., 19 diagr.
    Bibliografie na s. 673-674
    il.
    Zkr. název ser.: Appl. Geochem.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    česká křídová pánev
    infiltrace
    ion dusičnanový
    izotopy N
    izotopy O
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    látky znečišťující
    obohacování podzemní vody
    řeka
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní zdroj
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Čechy střední (Česko)
    Jizera (řeka)
    Káraný (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Skorkov (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
    Sobětuchy (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
    Sojovice (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
Keyword
    15N
    18O
    Czech
    Data
    Filtration
    Karany
    Model
    Nitrate
    Pollution
    Reconstruction
    Republic
    Riverbank
    Using
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012