Record details

Title
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
Statement of responsibility
    Václav Bucha, Miloš Suk, Věra Obstová
Author
    Bucha, Václav, 1928-
    Obstová, Věra
    Suk, Miloš, 1934-
Language
    česky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 21-24
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření geofyzikální
    paleoreliéf
    podloží
    vídeňská pánev
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Jednotek
    Krystalinika
    Model
    Moravy
    Podloží
    Reliéfu
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014