Record details

Title
    Modified semismooth Newton Method: Numerical example
Author
    Byczanski, Petr
    Sysala, Stanislav
Conference
    SIMONA 2009- Simulace, modelování a nejrůznější aplikace . Seminář výzkumného centra "Pokročilé sanační technologie a procesy" s otevřenou účastí (21.09.2009-23.09.2009 : Liberec, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
Pages
    S. 24-30
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Modifikovaná nehladká Newtonova metoda: numerický příklad
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    damping
    elasto-plasticity
    Newton-like method
Keyword
    Example
    Method
    Modified
    Newton
    Numerical
    Semismooth
Abstract (in czech)
   V příspěvku je studována nehladká Newtonova metoda s tlumením. Metoda je popsána a její konvergence analyzována na abstraktní úloze. Pomocí zkoumané metody je řešena úloha elasto-plasticity. Některé teoretické výsledky jsou pak ilustrovány na numerickém příkladě.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012