Record details

Title
    Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
Author
    Beran, L.
    Dvořák, L.
    Hlaváč, Jaroslav
    Horsák, M.
    Hrabáková, M.
    Juřičková, L.
    Maltz, T. K.
    Pokryszko, Beata M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Folia Malacologica
Vol./nr.
    Roč. 13, -
Pages
    s. 9-23
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Malakofauna Rychlebských hor (Česká republika)
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Chondrina clienta
    Helicella itala
    Mollusca
    Rychlebské hory Mts
Keyword
    Czech
    Fauna
    Hory
    Mollusc
    Republic
    Rychlebské
Abstract (in czech)
   Na 33 lokalitách bylo zjištěno 120 druhů měkkýšů (50% malakofauny České republiky). Největší druhová diverzita byla zjištěna v lesních údolích a v opuštěných vápencových lomech. Byly zjištěny izolované lokality plžů Helicella itala (nejvýchodnější lokalita tohoto druhu) a Chondrina clienta. Ukázalo se, že ekologické a zoogeografické složení malakofauny Rychlebských hor má specifický přechodný charakter.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012