Record details

Title
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
Statement of responsibility
    Jaromil Krajča
Other titles
    Monitoring of Mobile Pollutants in Soils and Ground Waters and its Economy
Author
    Krajča, Jaromil
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 6-7
Pages
    s. 206-209
Year
    1995
Notes
    1 obr., 2 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekologie
    ekonomika
    monitoring
    přístroje na odběr vzorků
    půdy
    voda podzemní
    znečištění
Subject category
    monitorování
Keyword
    Ekonomika
    Mobilních
    Monitoring
    Podzemních
    Polutantů
    Půdách
    Vodách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012