Record details

Title
    Moravské paleozoikum
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Moravian Paleozoic
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologie Moravy a Slezska
Pages
    s. 41-58
Notes
    2 obr., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    analýza tektonická
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    litologie
    moravskoslezská oblast
    moravský devon a spodní karbon
    silur
    tektonika regionální
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Moravské
    Paleozoikum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012