Record details

Title
    Moravské vinice na mapách
Other titles
    Moravian vineyards on the topographical maps.
Author
    Suk, Miloslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2001
Thesaurus term
    Austrian maps
    current maps of the vineyards.
    first Comenius map
    Mapping of the vineyards in Moravia
Keyword
    Mapách
    Moravské
    Vinice
Abstract (in czech)
   Moravské vinice byly na mapách znázorňovány od 17. století, kdy poprvé Komenský použil dosud frekventovanou mapovou značku. Velkou důležitost mělo v té době znázornění vinic pro berní rejstříky a pro mapy rakouského generálního štábu. Specializované mapy moravských vinic byly vytištěny na počátku 20.století.
Abstract (in english)
   The first map of the vineyards in Moravia is the Comenius map from the beginning of the 17. century in the 18. and 19. century the map are important for the strategy and the special maps of the vineyards are compilet from the beginning of the 20.century.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012