Record details

Title
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
Statement of responsibility
    Antonín Ivan, Karel Kirchner
Other titles
    Morphostructural features of the Žďárské vrchy Highland
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 17-18
Year
    1999
Notes
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    česká křídová pánev
    krystalinikum
    křída-svrchní
    morfostruktura
    poličské krystalinikum
    rozvodí
    říční síť
    svratecké krystalinikum
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Morava
    Herálec (Žďár nad Sázavou)
    Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
    Polička (Svitavy)
    Žďár nad Sázavou
Keyword
    13-44
    14-33
    23-22
    24-11
    Charakteristika
    Hlinsko
    Město
    Morfostrukturní
    N.M
    Nové
    N.S
    Polička
    Vrchů
    Žďár
    Žďárských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012