Record details

Title
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Pages
    s. 17-18
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Morphostructural features of the Žďárské vrchy highland
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Charakteristika
    Morfostrukturní
    Vrchů
    Žďárských
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012