Record details

Title
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
Statement of responsibility
    Marek Křížek
Author
    Křížek, Marek, 1974-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 123-128
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Morphostructural determination of valley net in the Rusavská hornatina Mts.
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    antiklinála
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    kontrola tektonická
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    morfostruktura
    neotektonika
    příkrov
    údolí tektonické
Geographical name
    Hostýnsko-vsetínská hornatina - Rusavská hornatina
    Morava (Česko)
Keyword
    Hornatiny
    Morfostrukturní
    Ovlivnění
    Rusavské
    Sítě
    údolní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012