Record details

Title
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
Other titles
    Possibilities of geophysical, especially geoelectrical methods in investigation of geological situation in area of fluvial plain
Author
    Dohnal, Jiří
    Jáně. Zdeněk,
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2001
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Thesaurus term
    fluvial plane
    geoelectrical methods
Keyword
    Geoelektrických
    Geofyzikálních
    Geologických
    Metod
    Možnosti
    Nivy
    Poměrů
    Prostoru
    údolní
    Zejména
    Zjišťování
Abstract (in czech)
   geofyzikální průzkum a údolní niva, principy vybraných geofyzikálních metod, úloha geoelektrických metod, příklady použití
Abstract (in english)
   Geophysical survey and fluvial plain, principles of selected geophysical methods, the role of geoelectrical methods, examples of applications
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012