Record details

Title
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
Statement of responsibility
    Lubomil Pospíšil
Author
    Pospíšil, Lubomil
Language
    česky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 203-210
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie strukturní
    posun horizontální
    tektonika zlomová
    Západní Karpaty
    zóna zlomová
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Interpretace
    Karpatech
    Možnosti
    Systémů
    Transkurentních
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014