Record details

Title
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
Other titles
    Possibilities of paleontology´s applications in the archeological research
Author
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2006
Source title - monograph
    Ve službách archeologie VII
Notes
    Počet výtisků: 200
Thesaurus term
    artefacts
    methods
    paleontology
Keyword
    Archeologických
    Možnosti
    Paleontologie
    Využití
    Výzkumech
Abstract (in czech)
   Možnosti paleontologie v archeologickém výzkumu - stanovení stáří a provenience nalezených fosílií a fosiliferních hornin, odlišení stop lidské aktivity od stop primárního poškození, změny v zastoupení fosilií a fosiliferních hornin na archeologických lokalitách v čase a prostoru, stanovení přírodního prostředí lokalit.
Abstract (in english)
   Possibilities of paleontology in the archeological research - the age of fossils, the provenance of fossils and fossiliferous rocks, distinguishing the traces of human activities from the natural (=primary) damages, the changes in the representation of fossils and rocks in the archeological localities in time and space, the paleoenvironment of the archeological localities
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012