Record details

Title
    Mutual relations of mafic and granitic magmas at the contact
Other titles
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku