Record details

Title
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
Statement of responsibility
    Jaromír Jedlička, Lukáš Křesina, Alexandr Zaspal
Author
    Jedlička, Jaromír
    Křesina, Lukáš
    Zaspal, Alexandr
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 213-214
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza spektrální
    beryl
    difrakce rentgenová
    minerály
    moravskoslezská oblast
    pegmatit
    silesikum
Geographical name
    Chebzí
    ČSFR-Morava
Keyword
    Berylu
    Chebzí
    Metapegmatitu
    Nález
Abstract (in czech)
   Autoři při litogeochemické prospekci zaznamenali nález krystalu berylu v blocích muskovitického metapegmatitu u Písečné v katastru Chebzí. Je uvedena semikvantitativní spektrální analýza a rentgenometrické d-hodnoty. Jiné vzácnější minerály berylia nebyly nalezeny.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012