Record details

Title
    Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně "U ručiček"
Author
    Cílek, Václav
    Kvaček, Z.
    Lachmanová, Marie
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Český kras
Pages
    s. 44-46
Notes
    Překlad názvu: Find of monocotylete plant remains in "U ručiček" sand-pit, Bohemian Karst
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Monocotyledonních
    Nález
    Pískovně
    Rostlinných
    Ručiček
    Zbytků
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012