Record details

Title
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
Other titles
    Discovery of raft stalagmites in the salt karst in Iran
Author
    Bruthans, Jiří
    Filippi, Michal
    Geršl, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    3. ročník konference Kras
Pages
    4
Notes
    Akce: 2008 ; Sloup v Moravském krasu
Thesaurus term
    Iran, salt karst, raft stalagmites
Keyword
    Íránu
    Krasu
    Nález
    Raftových
    Solném
    Stalagmitů
Abstract (in czech)
   Solné rafty byly objenevy v kaskádě jezer v jeskyni Vodopád na solném pni Jahani, poblíž Firúz Abádu, v řečišti s jezery v jeskyni 3N a v jeskyni Namaktunel na solném pni Namakdan na ostrově Qeshm v provincii Hormozgan. Na solném pni Kuh-e Namak, poblíž Busheru v provincii Busher byla nově objevená další jeskyně. Zde byly na hladině jezera nalezeny plovoucí sintrové rafty a v jezeře byly nalezeny 3 raftové stalagmity. Pravděpodobně se jedná o první popis solných raftovch stalagmitů a první záznam v literatuře.
Abstract (in english)
   Discovery of raft stalagmites in the salt karst in Iran
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014