Record details

Title
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
Author
    Galle, Arnošt
    Hladil, Jindřich
    Ureš, M.
Editor
    Otava, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
Pages
    s. 41-43
Notes
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
    Překlad názvu: Rediscovery of an old museum sample with an inscription "Eichhorn Bittischka": Eifelian of eastern margin of the Boskovice Furrow
Keyword
    Bitttischka
    Boskovické
    Brázdy
    Eichhorn
    Eifel
    Nález
    Nápisem
    Okraje
    Roťník
    Sbírkového
    Starého
    Východního
    Vzorku
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012