Record details

Title
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
Other titles
    Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
Author
    Hladil, Jindřich
    Hladilová, Š.
    Otava, Jiří
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    2
Year
    2003
Thesaurus term
    Lower Badenian, scleractinian corals, molluscs, foraminifers, speleogenesis
Keyword
    Badenských
    Důsledky
    Fosílií
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Nálezy
    Speleogenezi
    Studna
    Svážná
Abstract (in czech)
   Poměrně bohatá makrofauna a mikrofauna badenského stáří byla nalezena ve vertikální jeskyni Svážná studna v Lažáneckém žlebu (Moravský kras). Jeskyně byla odkryta vykízením sedimentů ze dna závrtu situovaného v horní části žlebu na rozhraní vápenců a badenské, převážně jílovité výplně údolí. Mocnost výplně přesahuje 100 m a v nedalekém vrtu byly zastiženy horizonty tufitů. Stupeň zachování makrofauny a mikrofauny v jeskynních sedimentech předpokládá malý, nebo žádný transport a tudíž primární sedimentaci v prebadenských dutinách.
Abstract (in english)
   Finds of Badenian fossils in the cave Svážná studna, Moravian Karst - implications for speleogenesis
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014