Record details

Title
    Natural glasses as an etalon of stability of the substances used for ecological depository of the radioactive waste
Other titles
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů