Record details

Title
    Nedostatky inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby
Statement of responsibility
    Jaroslav Pašek
Other titles
    Shortcomings of the engineering geological research for linear buildings
Author
    Pašek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 6
Pages
    s. 166-167
Year
    1991
Notes
    3 sch.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geologie inženýrská
    liniové stavby
    metody průzkumu
    přímé metody průzkumu
Keyword
    Inženýrskogeologického
    Liniové
    Nedostatky
    Průzkumu
    Stavby
Abstract (in czech)
   Kritika nedostatků inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby. Způsob nápravy: vrátit se k základní metodě geologického mapování. Odhadnout hloubku zvětrání, rozlišit údolní nivu,poznat rozsah výskytu svahových uloženin od sedimentů potoka, rozeznat místa s mělkou hladinou podzemní vody. Důležitá je morfologie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012