Record details

Title
    Několik nových nebo málo známých spodnodevonských hlavonožců z karbonátového šelfu pragu (pražská pánev, Čechy) a poznámky k vývoji hlavonožců během lochkovu a pragu
Other titles
    Some new or little known cephalopods from the Lower Devonian Pragian carbonate shelf (Prague Basin, Bohemia) with remarks on Lochkovian and Pragian cephalopod evolution