Record details

Title
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
Author
    Kubica, P.
    Martinec, Petr
    Staš, Lubomír
Conference
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (27.04.1999-28.04.1999 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Pages
    s. 229-237
Notes
    Překlad názvu: Geological Aspects influenting on natural stress-field in the east part of Ostrava-Karviná ridge in area of the CSM, CMD a.s. mine field
    Rozsah: 9 s.
Keyword
    Aspekty
    části
    ČMD
    ČSM
    Dobývacím
    Dolu
    Geologické
    Hřbetu
    Napětí
    Některé
    Ostravskokarvinského
    Ovlivňující
    Pole
    Prostoru
    Přirozená
    Východní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012