Record details

Title
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
Author
    Konečný, Petr
    Ptáček, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 6
Pages
    s. 29-33
Year
    2008
Notes
    Projekt: AACBU44-06, GA ČBÚ
    Překlad názvu: Some conclusions resulting from mathematical modelling of induced stresses for designing of layout of coalfaces in the worked panel
    Rozsah: 5 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    induced stress
    mathematical modelling
Keyword
    Bloků
    Matematického
    Modelování
    Napěťových
    Některé
    Poměrů
    Porubních
    Poznatky
    Projektování
    Vyplývající
Abstract (in czech)
   Postup odrubávání jednotlivých porubních bloků v geologické kře je jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují indukovaná napěťová pole. Matematické modely vybraných reálných situací vedení porubů z lokalit Jan-Karel, Doubrava, Lazy a Dukla umožňují porovnat indukovaná napěťová pole v závislosti na vzájemném situování odrubávaných porubních bloků. Zobecnění výsledků přispívá k formulací zásad pro vedení důlních děl a situování porubů ve vymezené části sloje, které zamezují nebo alespoň omezují nepříznivé koncentrace napětí, vedoucí v kritických případech k důlním otřesům.
Abstract (in english)
   The concept of seam excavation in the geological panel is one of the principal factors influencing the induced stress-strain fields in the area. Mathematical modelling of real situations of mining at the Jan-Karel, Doubrava, Lazy and Dukla mines makes it possible to compare induced stress fields depending on the real layout of individual coalfaces. Generalisation of modelling results contributes to formulation of principles for optimal coalface layout in the excavated panel from the point of view of unfavourable stress concentrations leading in critical cases to rock bursts.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012