Record details

Title
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
Statement of responsibility
    Petr Konečný, Jiří Ptáček
Author
    Konečný, Petr
    Ptáček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 6
Pages
    s. 29-33
Year
    2008
Notes
    11 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    55(1)
    550.8
    553.9
    622.33
Conspectus category
    504
    553
    622
Subject group
    geologie důlní
    hornoslezská pánev
    kontrola mechanická
    model matematický
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    vlastnosti mechanické
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Bloků
    Matematického
    Modelování
    Napěťových
    Některé
    Poměrů
    Porubních
    Poznatky
    Projektování
    Vyplývající
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012