Record details

Title
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
Statement of responsibility
    Petr Konečný, Vilém Velička
Other titles
    Some experience resulting from mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District in the period following the commencement of the contraction of coal production II. An analysis and generalization of the information on geomechanical factors relating to mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District
Author
    Konečný, Petr
    Velička, Vilém
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 11
Pages
    s. 11-19
Year
    2001
Notes
    29 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    důl opuštěný
    hornoslezská pánev
    mechanika hornin
    měření geotechnické
    odprysk horniny
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    útlum těžby
    zemětřesení indukované
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Analýza
    Důlních
    Faktorech
    Geomechanických
    II
    Některé
    Období
    OKR
    Otřesech
    Otřesů
    Poznatků
    Poznatky
    Těžby
    útlumu
    Zahájení
    Zobecnění
Abstract (in english)
   The mining induced rock bursts in OKR still represent a serious danger particularly regarding to the continuously worsening mining conditions. The natural, geomechanical and technical factors which are connected with the rock bursts in the last 13 years was described in the 1st part of the paper in the previous issue. The actual 2nd part is focused on the evaluation of these factors and their influence on the burst occurrence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012