Record details

Title
    Nepřehlédnutelní zjevem a pozoruhodní chováním
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    recenze
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 5
Pages
    s. 296-296
Year
    2005
Review of monograph
    Havrani / Pavel Houser ; [ilustrace Milan Fibiger]. -- 1. vyd.. -- Praha : Triton, 2004. -- 126 s. : il
Notes
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Reamarkable appearance - unusual behaviour
    Rozsah: 1 s.
Subject category
    book review
    raven
    urban zoology
Keyword
    Chováním
    Nepřehlédnutelní
    Pozoruhodní
    Zjevem
Abstract (in czech)
   Knížka Pavla Housera Havrani odpovídá populární formou na otázky chování krkavcovitých ptáků v městských aglomeracích.
Abstract (in english)
   The book by Pavel Hoser "Ravens" gives the lay readers excellent explanation of behaviour of raven-like bidrs in urban envirnments.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012