Record details

Title
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
Statement of responsibility
    Ivo Dreiseitl
Other titles
    Mineral resources at the sea floor and the access of the Czech Republic to them
Author
    Dreiseitl, Ivo
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 11
Pages
    s. 17-19
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    dno oceánské
    ekonomika surovin
    legislativa
    mezinárodní spolupráce
    těžba
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR
    Oceány
Keyword
    ČR
    Dně
    Mořském
    Nerostné
    Přístup
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012