Record details

Title
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
Author
    Kirchner, Karel
    Krejčí, O.
Conference
    Svahové deformace a pseudokras 2009 (13.05.2009-15.05.2009 : Vsetín, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
Pages
    -, - (2009)
Notes
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Unconventional areas of slope instabilities in the Czech Republic and possibilities of their mapping
    Rozsah: 1 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    mapping
    slope instabilities
Keyword
    ČR
    Mapování
    Nestabilit
    Netradiční
    Oblasti
    Rozdílný
    Svahových
    Způsob
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou použity geologické mapové podklady 1:25 000 různých redaktorů z různých etap mapování a jsou porovnávány s terénní skutečností s cílem sjednotit způsob zákresu svahové nestability, mnohdy v kombinaci s tektonikou, stratigrafií a antropogenními vlivy.
Abstract (in english)
   Geological maps (scale of 1:25 000) from other authors and from different territories are used in the contribution and compared with field facts with the aim of unification of type of mapping of slope instabilities (with combination of tectonic, stratigraphy and human impacts).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012