Record details

Title
    New data for bismutoferrite and chapmanite from Czech occurrences
Author
    Ondruš, P.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 4
Pages
    s. 75-78
Year
    1994
Keyword
    Bismutoferrite
    Chapmanite
    Czech
    Data
    New
    Occurrences
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012