Record details

Title
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
Statement of responsibility
    Jakub Prokop, André Nel
Other titles
    Nové nálezy aculeatních blanokřídlých z oligocénu Českého středohoří a spodního miocénu Mostecké pánve v severních Čechách (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
Author
    Nel, André
    Prokop, Jakub, 1976-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 3-4
Pages
    p. 163-171
Year
    2003
Notes
    7 obr., 1 pl.
    Bibliografie na s. 169-170
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    562/569
Subject group
    ekologie
    Hymenoptera
    incertae sedis
    Insecta
    miocén-spodní
    oligocén
    paleoekologie
    paleontologie
    severočeská pánev
    taxonomie
    terciér
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Děčín-Bechlejovice
    Velkolom Bílina (Teplice, Bílina)
    Veselíčko (Děčín, Děčín)
Keyword
    Aculeata
    Alpidae
    Basin
    Czech
    České
    Fossil
    Hymenoptera
    Lower
    Miocene
    Most
    Mts
    New
    Northern
    Oligocene
    Republic
    Středohoří
    Vespidae
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012