Record details

Title
    New petrological, mineralogical and paleontological research in the quarry Podhůra (Maleník block, moravo-silesian culm)
Other titles
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)