Record details

Title
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
Statement of responsibility
    Jaroslav Lexa, Patrik Konečný
Other titles
    Some new experience from the porphyry copper deposit Zlatno
Author
    Konečný, Patrik
    Lexa, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 13
Subject group
    alterace
    ložisko porfyrového typu
    ložisko subvulkanické
    rudy Cu
    středoslovenské neovulkanity
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Zlatno
Keyword
    Cu-porfýrového
    Ložiska
    Niektoré
    Nové
    Poznatky
    Zlatno
Abstract (in czech)
   Ložisko Zlatno je jediným ložiskem Cu-rud porfyrového typu na čs. území. Pokračující výzkum tohoto ložiska upřesnil dosavadní znalosti. Alterace vykazují prvky zonality typické pro Cu-porfyrové systémy : K-silikátová zóna, křemen-sericit-pyritová zóna, zóna propylitizace. Upřesněn byl tvar, prostorové rozšíření a petrogeneze granodioritových porfyritů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012