Record details

Title
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Ján Spišiak, Pavel Pitoňák
Author
    Pitoňák, Pavel
    Spišiak, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 4
Pages
    s. 377-392
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    analýza hornin
    Fr (francium - 87)
    granitoidy
    metamorfismus
    mikrosonda elektronová
    minerály
    rula
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Carpathians
    Complex-new
    Crystalline
    Czechoslovakia
    Facts
    Interpretation
    Mts
    Nízke
    Tatry
    Western
Abstract (in czech)
   Určeny podmínky metamorfózy, teploty se zvyšovaly z 550 - 650 C na 650 - 750 C i výše směrem na sever k plutonu Nízkých Tater
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012