Record details

Title
    Nízkotlaké granulity Lišvského masivu, Jižní Čechy: Viséjská metamorfóza pozdně devonských obloukových plutonitů
Other titles
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks