Record details

Title
    "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
Author
    Lacinová, M.
    Munzar, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteorologické zprávy
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 5
Pages
    s. 153-156
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: "New" historical tornadoes and funnel clouds/spouts in Czech Lands
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    dangerous phenomenon
    funnel cloud/spout
    history of Czech Lands
    tornado
Keyword
    českých
    Historická
    Nová
    Tornáda
    Tromby
    Zemích
Abstract (in czech)
   Tornáda se na našem území vyskytovala od nepaměti. Přestože jejich četnost a intenzita nejsou tak velké jako např. v USA, i zde mohou napáchat značné škody. Právě z tohoto důvodu se meteorologové snaží dokumentovat každý jednotlivý výskyt tohoto nebezpečného meteorologického jevu nejen v současnosti, ale také co nejvíce do minulosti. První, kdo uspořádal souhrnný katalog historických případů tornád a tromb v Evropě, byl Alfréd Wegener; již v roce 1917 vydal sbírku, obsahující i případy z dnešní České republiky. V tomto článku prezentujeme 17 nedávno nalezených případů tornád a tromb z historie - od 16. do počátku 20. století, které jsme objevili v různých historických pramenech. U některých zmíněných případů je nad vší pochybnost jasné, zda se jedná o tornádo nebo trombu, u jiných to zřejmě navždy zůstane otevřenou otázkou. Mimo jiné uvádíme také případ z Jablonce nad Nisou z roku 1925, u kterého jsou k dispozici nejstarší známé fotografie škod, způsobených tornádem.
Abstract (in english)
   Tornadoes have always been occurring within our territory. Although their frequency and intensity are not as high as in the USA, they may also cause damages here. That is the reason why meteorologists try to document every single occurrence of this dangerous meteorological phenomenon in present and past. Alfred Wegener was the first one who collected a catalogue of historical cases of tornadoes in Europe. In 1917 he published his collection containing, among others, cases from nowadays Czech Republic. In this paper we present 17 recently found tornado cases from history - since the 16th till the beginning of the 20th century, which we found in various historical sources. In some of the mentioned cases there is no doubt that the described phenomenon is a tornado or a funnel cloud, others are still questionable. Among others we present a case of tornado that occurred in Jablonec nad Nisou in 1925.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012