Record details

Title
    Nová situace
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění
Vol./nr.
    -, č. 1
Pages
    s. 12-13
Year
    2008
Notes
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    essay
    perspective
    science
    scientists
Keyword
    Nová
    Situace
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012