Record details

Title
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Sejkora, Petr Pauliš
Other titles
    New finds of supergene minerals at rocks of Lower Carboniferous (Culm) in the Olomouc region (Czech Republic)
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Pauliš, Petr, 1956-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 172-176
Year
    2005
Notes
    2 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    brochantit
    cerusit
    chryzokol
    flyš
    fosforečnany
    karbon-spodní
    linarit
    lokalita mineralogická
    lom
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sulfidy
    vzácné zeminy
    žíla
Geographical name
    Domašov nad Bystřicí (Olomouc, Šternberk)
    Hrubá Voda (Olomouc, Olomouc)
    Mariánské Údolí (Olomouc, Olomouc)
    Morava (Česko)
Keyword
    Horninách
    Karbonu
    Kulmu
    Minerálů
    Nálezy
    Nové
    Okolí
    Olomouce
    Spodního
    Supergenních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012