Record details

Title
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
Statement of responsibility
    Jiří Svejkovský
Author
    Svejkovský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 5
Pages
    s. 360-364
Year
    2003
Notes
    6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    amfiboly
    aragonit
    bazanit
    kalcit
    lokalita mineralogická
    lom
    mineralogie topografická
    suroviny stavebního průmyslu
    terciér
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanologie
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolánky (Teplice, Bílina)
Keyword
    Dolánky
    Kamenolomu
    Nálezy
    Nové
    Teplic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012