Record details

Title
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
Statement of responsibility
    Jiří Otava, Lubomír Maštera, Pavel Hanžl
Other titles
    New pieces of knowledge on the geology of southern and central parts of the Malonín Horst
Author
    Hanžl, Pavel
    Maštera, Lubomír
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 47-51
Year
    1994
Notes
    4 obr., 1 tab., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    boskovická brázda
    devon
    drobná tektonika
    givet
    metabazit
    moravský devon a spodní karbon
    perm
    proterozoikum
    sedimenty klastické
Subject category
    konglomeráty
Geographical name
    ČR-Morava
    Jevíčko
    Městečko Trnávka
    Smolná (u Jevíčka)
Keyword
    14-43
    24-21
    části
    Geologii
    Hrásti
    Jevíčko
    Jižní
    Malonínské
    Mohelnice
    Nové
    Poznatky
    Střední
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012