Record details

Title
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
Statement of responsibility
    Antonín Ivan, Karel Kirchner
Other titles
    New results on the geomorphology of the Pavlovské vrchy Hills
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 11-13
Year
    1996
Notes
    1 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    jura
    kras
    kvartér
    vápenec
    zlom
Geographical name
    Břeclav
    ČR-Morava
    Hustopeče (Břeclav)
    Mikulov (Břeclav)
    Pohořelice (Břeclav)
Keyword
    34-12
    34-14
    34-21
    34-23
    Břeclav
    Geomorfologii
    Hustopeče
    Mikulov
    Nové
    Pavlovských
    Pohořelice
    Poznatky
    Vrchů
Abstract (in english)
   Structure (lithology and tectonics) were main controlling factors in evolution of the Pavlovské vrchy (Hills). This is apparent from forms of limestone klippes and their detailed modellation (karst, "rock cities", tafoni, slickensides) as well as from denudation chronology and valley pattern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012